Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Ідея поділу влади в українській політико-правовій думці ХІХ - поч. ХХІ ст.

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Кравців Олег Романович
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Гураль Павло Федорович
Спеціальність: 
12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
26.06.2018
Статус: 
захищена