Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Розвиток юридичної освіти та науки на Буковині (1875–2015 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Грекул-Ковалик Тетяна Анатоліївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф.Никифорак Михайло Васильович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
10.12.2018
Статус: 
захищена