Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Участь політико-правових суб’єктів Української PCP в розробці та утвердженні основних інститутів нового міжнародного права (1944 – 1991 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Біленкова Юлія Сергіївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
04.07.2019
Статус: 
захищена