Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Понятійно-категоріальний апарат податкового права України

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора юридичних наук
Автор: 
Баїк Оксана Іванівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
29.10.2019
Статус: 
захищена