Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Адміністративна відповідальність в адміністративному праві україни: сучасне розуміння, нові підходи

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кaндидaтa юридичних нaук
Автор: 
Крижановська Вікторія Анатоліївна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
28.12.2016
Статус: 
подана