Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Деформаційно-силова модель опору бетону та залізобетону

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Ромашко Василь Миколайович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Бабич Євгеній Михайлович
Спеціальність: 
05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту: 
14.06.2018
Статус: 
захищена