Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Міцність та деформативність скляних багатошарових плит

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Осадчук Тарас Юрійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Демчина Богдан Григорович
Спеціальність: 
05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту: 
04.09.2020
Статус: 
захищена