Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Наномодифіковані надшвидкотверднучі цементуючі системи та високофункціональні бетони на їх основі

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Марущак Уляна Дмитрівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович
Спеціальність: 
05.23.05 – будівельні матеріали та вироби
Дата захисту: 
03.04.2019
Статус: 
захищена