Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Лужноактивовані композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та наномодифіковані бетони на їх основі

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Кропивницька Тетяна Павлівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович
Спеціальність: 
05.23.05 – будівельні матеріали та вироби
Дата захисту: 
27.04.2020
Статус: 
подана