Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Високоміцні бетони транспортного призначення з підвищеною довговічністю

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Гуняк Олексій Миколайович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Соболь Христина Степанівна
Спеціальність: 
05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби
Дата захисту: 
23.12.2019
Статус: 
захищена