Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Неавтоклавний пінобетон для шарів дорожніх одягів автомобільних доріг

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Горніковська Ірина Богданівна
Науковий керівник / консультанти: 
к.т.н., доц. Каганов Вадим Оскарович
Спеціальність: 
05.23.05 – будівельні матеріали та вироби
Дата захисту: 
27.04.2020
Статус: 
подана