Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Мультимодальні композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та модифіковані бетони на їх основі

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Гев'юк Ірина Миколаївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович
Спеціальність: 
05.23.05 – будівельні матеріали та вироби
Дата захисту: 
15.06.2018
Статус: 
захищена