Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Інформаційна технологія розроблення та ідентифікації латентних зображень

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Троян Оксана Анатоліївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Назаркевич Марія Андріївна
Спеціальність: 
05.13.06 – інформаційні технології
Дата захисту: 
06.12.2019
Статус: 
подана