Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Інтелектуалізація управління комплексною системою генерації електричної енергії

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Кравчишин Віталій Степанович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Медиковський Микола Олександрович
Спеціальність: 
05.13.06 – інформаційні технології
Дата захисту: 
02.07.2019
Статус: 
захищена