Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Продукційна система нечіткої логіки для оптимізації планів відновлюваної терапії

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Ковалишин Олег Степанович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Ткаченко Роман Олексійович
Спеціальність: 
05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту
Дата захисту: 
16.05.2019
Статус: 
захищена