Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Методи та засоби забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень з флуктуаційною функцією інтенсивності

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Ізонін Іван Вікторович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Пелешко Дмитро Дмитрович
Спеціальність: 
05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту
Дата захисту: 
11.03.2016
Статус: 
захищена