Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Інформаційна технологія опрацювання параметрів пасажиропотоків громадського транспорту

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Борейко Олег Юрійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Теслюк Василь Миколайович
Спеціальність: 
05.13.06 - інформаційні технології
Дата захисту: 
25.10.2018
Статус: 
захищена