Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, легованого марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Жидачевський Ярослав Антонович
Науковий керівник / консультанти: 
д.ф-м.н., проф. Убізський Сергій Борисович
Спеціальність: 
01.04.07 – фізика твердого тіла
Дата захисту: 
31.03.2016
Статус: 
захищена