Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Хвилеводний, плазмон-поляритонний і плазмонний резонансні ефекти в мікро- та наноструктурах для сенсорної електроніки

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Яремчук Ірина Ярославівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Бобицький Ярослав Васильович
Спеціальність: 
01.04.07 - фізика твердого тіла
Дата захисту: 
29.11.2018
Статус: 
захищена