Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Органічні світловипромінювальні наноструктури з довготривалою флуоресценцією для оптичних сенсорів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Турик Павло Михайлович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович
Спеціальність: 
05.27.01− твердотільна електроніка
Дата захисту: 
24.05.2018
Статус: 
захищена