Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Технології отримання монокристалів боратів, ванадатів, вольфраматів та моліб датів для активних елементів лазерів з довжинами хвиль 1,06 і 1,5 мкм

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Шеховцов Олексій Миколайович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., с.н.с. Космина Мирон Богданович
Спеціальність: 
05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
Дата захисту: 
19.12.2019
Статус: 
захищена