Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Розроблення високочутливих оптичних сенсорів шкідливих газів (SO2, NO2, та CO2) на основі рідкокристалічних речовин, допованих вуглецевими нанотрубками

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Петришак Василь Степанович
Науковий керівник / консультанти: 
доктор фізико-математичних наук, професор Микитюк Зіновій Матвійович
Спеціальність: 
05.27.01 – твердотільна електроніка
Дата захисту: 
16.03.2017
Статус: 
захищена