Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Електро- і магнітотранспортні властивості базових сенсорних ниткоподібних кристалів Si, Ge, InSb, GaSb в околі переходу метал-діелектрик

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Лях-Кагуй Наталія Степанівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Дружинін Анатолій Олександрович
Спеціальність: 
01.04.07 – фізика твердого тіла
Дата захисту: 
05.12.2019
Статус: 
захищена