Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Фізичні ефекти в супрамолекулярних клатратних структурах та пристрої наноелектроніки на їх основі

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Іващишин Федір Олегович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Григорчак Іван Іванович
Спеціальність: 
01.04.07 – фізика твердого тіла
Дата захисту: 
07.06.2018
Статус: 
захищена