Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Ховерко Юрій Миколайович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Дружинін Анатолій Олександрович
Спеціальність: 
05.27.01 – твердотільна електроніка
Дата захисту: 
14.04.2016
Статус: 
захищена