Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Йодид- і бромід-допантна модифікація нанопористих вуглеців та поліаніліну для псевдоконденсаторів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Дупляк Іван Ярославович
Науковий керівник / консультанти: 
кандидат хімічних наук, доцент Бахматюк Богдан Петрович
Спеціальність: 
01.04.07 – фізика твердого тіла
Дата захисту: 
06.04.2017
Статус: 
захищена