Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Структурно-параметрична модифікація мікроелектронних сигнальних перетворювачів імпедансу для сенсорної техніки

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Барило Григорій Іванович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович
Спеціальність: 
05.27.01 - твердотільна електроніка
Дата захисту: 
21.06.2018
Статус: 
захищена