Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.12

Термін повноважень ради: 
04.03.2020 р. – 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія
05.24.04 Кадастр та моніторинг земель
Голова ради: 

д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Перович Лев Миколайович

Вчений секретар: 
к.т.н., доц. Паляниця Богдан Борисович