Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Моніторинг гідрографічних об’єктів засобами дистанційного зондування землі та геоінформаційних технологій

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Третяк Софія Корниліївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Бурштинська Христина Василівна
Спеціальність: 
05.24.01 — Геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту: 
27.06.2019
Статус: 
захищена