Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Теоретично-експериментальне обґрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформації гідротехнічних споруд

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Смолій Катерина Богданівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович
Спеціальність: 
05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту: 
30.11.2017
Статус: 
захищена