Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Шило Євгеній Олександрович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Церклевич Анатолій Леонтійович
Спеціальність: 
05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту: 
19.04.2019
Статус: 
захищена