Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Теоретико-експериментальне обґрунтування методів підвищення точності тригонометричного та геометричного нівелювання

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Перій Сергій Сергійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович
Спеціальність: 
05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту: 
06.12.2019
Статус: 
захищена