Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Удосконалення методів геодезичного забезпечення моніторингу лінійних об’єктів в зонах впливу підземних гірничих робіт

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Намінат Олександр Сергійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Сидоренко Віктор Дмитрович
Спеціальність: 
05.24.01 геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту: 
12.11.2020
Статус: 
подана