Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Фотограмметричне та картографічне забезпечення оцінки стану ерозійних процесів (на прикладі Волинського Опілля)

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Мендель Вадим Павлович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н.проф. Мельник Володимир Миколайович
Спеціальність: 
05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту: 
21.06.2018
Статус: 
захищена