Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Використання сучасних технологій для підвищення ефективності розпланувальних робіт

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Лиско Богдан Олегович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Буряк Костянтин Омелянович
Спеціальність: 
05.24.01 геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту: 
12.11.2020
Статус: 
подана