Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Геоінформаційний моніторинг полігонів твердих побутових відходів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Лозинський Віктор Адамович
Науковий керівник / консультанти: 
д.геогр.н., проф Сосса Ростислав Іванович
Спеціальність: 
05.24.01 — Геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту: 
27.06.2019
Статус: 
захищена