Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об’єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Іванчук Олег Михайлович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Дорожинський Олександр Людомирович
Спеціальність: 
05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту: 
19.04.2019
Статус: 
захищена