Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Архітектурно-планувальні вирішення дерев’яних рекреаційних об’єктів Карпатського регіону

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата архітектури
Автор: 
Савчук Андрій Іванович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Габрель Микола Михайлович
Спеціальність: 
18.00.02 – «Архітектура будівель та споруд»
Дата захисту: 
01.10.2020
Статус: 
захищена