Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Моделі та алгоритми управління радіочастотним спектром в когнітивних радіомережах

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Янишин Володимир Богданович
Науковий керівник / консультанти: 
к.т.н., доц. Кирик Мар’ян Іванович
Спеціальність: 
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту: 
20.04.2018
Статус: 
захищена