Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Підвищення ефективності ребристо-стержневої випромінювальної структури з використанням плазмового розряду

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Тепляков Іван Юрійович
Науковий керівник / консультанти: 
к.ф.-м.н.,доц. Гоблик Віктор Васильович
Спеціальність: 
05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Дата захисту: 
10.07.2020
Статус: 
подана