Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Методи та моделі управління контентом в розподілених інфокомунікаційних системах

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Кирик Мар’ян Іванович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
Спеціальність: 
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту: 
02.07.2018
Статус: 
захищена