Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Методи та алгоритми підвищення ефективності функціонування конвергентних оптичних мереж доступу

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Красько Олена Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
Спеціальність: 
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту: 
20.04.2018
Статус: 
захищена