Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Моделі та алгоритми функціонування гетерогенних мереж мобільного зв'язку

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Брич Микола Володимирович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., доц. Стрихалюк Богдан Михайлович
Спеціальність: 
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту: 
02.07.2018
Статус: 
захищена