Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Підвищення доступності телекомунікаційних послуг в мережах мобільного зв'язку

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Бак Роман Іванович
Науковий керівник / консультанти: 
к.т.н., доц. Чайковський Ігор Борисович
Спеціальність: 
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту: 
30.11.2018
Статус: 
захищена