Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Підвищення завадостійкості програмно керованих пристроїв синхронізації

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Алтунін Сергій Ігорович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Бондарєв Андрій Петрович,
Спеціальність: 
05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Дата захисту: 
11.10.2019
Статус: 
захищена