Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Очищення газових потоків у відцентрових фільтрах

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Семенюк Микола Віталійович
Науковий керівник / консультанти: 
к.т.н., доц. Бойко Тетяна Владиславівна
Спеціальність: 
05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології
Дата захисту: 
23.04.2018
Статус: 
захищена