Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Закономірності фільтраційного сушіння органічної сировини для виготовлення альтернативного палива

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Госовський Роман Романович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович
Спеціальність: 
05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології
Дата захисту: 
23.04.2018
Статус: 
захищена