Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Масообмін у процесах розчинення у шарі дисперсного матеріалу

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Данилюк Олег Михайлович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович
Спеціальність: 
05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології
Дата захисту: 
16.12.2019
Статус: 
захищена