Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.09

Термін повноважень ради: 
28.12.2019 р. – 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
05.17.01 Технологія неорганічних речовин
05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології
05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
Голова ради: 

д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Вахула Ярослав Іванович

Вчений секретар: 
д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Масообмін у процесах розчинення у шарі дисперсного матеріалу Данилюк О.М. 16.12.2019
Теоретичні основи сорбційних процесів на природних та синтетичних сорбентах Сабадаш В.В. 06.09.2019
Закономірності фільтраційного сушіння органічної сировини для виготовлення альтернативного палива Госовський Р.Р. 23.04.2018
Очищення газових потоків у відцентрових фільтрах Семенюк М.В. 23.04.2018
Гідродинамічний кавітатор для кавітаційно-флотаційного розділення водних гетерогенних середовищ Сухацький Ю. В. 05.05.2017
Теоретичні основи процесів інерційно-фільтруючої сепарації Ляпощенко О. О. 12.12.2016
Фізико-хімічні основи технологій хімічно модифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення Луцюк І. В. 17.10.2016
Екстрагування біологічно активних речовин з біомаси gladiolus imbricatus, культивованої в умовах in vitro Крвавич А.С. 17.05.2016
Екстрагування шроту рослинної сировини з метою одержання комплексу біологічно активних сполук Павлюк І.В. 17.05.2016
Науково-практичні основи створення високоефективного пилоочисного обладнання комбінованої дії Куц В.П. 29.12.2015