Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Методи та засоби опрацювання сигналів При дослідженні спектрального імпедансу Елементів промислових систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Стрілецький Юрій Йосипович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Дунець Роман Богданович
Спеціальність: 
05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти
Дата захисту: 
30.11.2018
Статус: 
захищена